Cheng & Tsui English-Chinese lexicon of business terms : with Pinyin - Cheng and Tsui English-Chinese lexicon of business terms; English-Chinese lexicon of business terms; Jianqiao Ying Han shang yong ci hui pin yin ci dian; Ying Han shang yong ci hui pin yin ci dian

Barcode: 58926112 Call Number: IL-CHI Cha Material Type: Print Date: c2002 Language: Chinese, English Creator: Andrew Chang Collection: Language Resource Center