Català de retruc

Barcode: 58944460 Call Number: FR-CAT Mac Material Type: Print Date: c2005 Language: Catalan Description: Aquesta és una història que gira al votant dels fragments d'una vida, aquells bocins que han quedat incrustats a la memòria, sobre els quals reflexiona l'autor, que ha viatjat entre dos mons, la família i l'arquitectura. Tots dos es troben aquí, en un intent de donar sentit al caos aparent, amb salts endavant i enrere en el temps, però, en certa manera, vinculats als llocs. Collection: Language Resource Center