Aprendre amb Joan Brossa

Barcode: 58944473 Call Number: FR-CAT Apr Material Type: Print Date: c2003 Language: Catalan Description: El llibre que teniu a les mans, Aprendre amb Joan Brossa, és un llibre pedagògic, i no només didàctic, en el sentit que és una antologia que pretén bàsicament que qui l'agafi aprengui coses no només sobre Brossa sinó també sobre la vida, la societat, la llengua, la poesia i moltes altres coses. Collection: Language Resource Center