156 activitats per a parlar en català

Barcode: 58944520 Call Number: IL-CAT Mir Material Type: Print Date: c2004 Language: Catalan Description: El llibre es divideix en dues parts. A la primera part hi ha moltes indicacions i molt detallades per treballar cadascuna de les nocions, agrupades en 15 àrees temàtiques. Tant les situacions bàsiques de diàleg com les activitats-joc que s'hi proposen detallen els objectius comunicatius que tenen, l'habilitat lingüística que treballen, el material que es necessita i el procediment que cal seguir. La segona part conté tots els elements que es necessiten per dur a la pràctica les activitats proposades a la primera part: fotografies, esquemes, dibuixos, llistes... Tot el material d'aquesta segona part és fotocopiable per tal de facilitar encara més la tasca del professor. Collection: Language Resource Center